Remote Reception

Remote Reception

Remote reception Er is nu een manier om kosten te besparen door het gebruik van een receptionist(e) op afstand. Uw receptionist(e) zal verschijnen op een scherm aan de wand. Wanneer uw medewerker in beeld komt, kunnen uw klanten geholpen worden. Hierdoor worden alle handelingen afgehandeld in uw receptie.  

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

Via een bij de voordeur aanwezige intercom meldt een bezoeker zich aan. Hierna wordt er een spreek-/luisterverbinding opgezet met de bezoeker en uw receptionist(e). Wanneer de deur op afstand wordt geopend door uw receptionist(e) en de bezoeker toegang krijgt tot uw pand, wordt gelijktijdig een videoverbinding opgezet. De bezoeker betreedt de lobby (ontvangstentree) en heeft visueel contact met uw receptionist(e) op een grootformaat beeldscherm. Voor de balie kan de bezoeker zijn/haar vraag stellen aan de receptionist(e). De receptionist(e) ziet de bezoeker door middel van een camera die op de bezoeker is gericht. Alle handelingen zijn zichtbaar. De receptionist(e) vraagt aan de bezoeker voor wie hij/zij komt en neemt telefonisch contact op met de huurder in het kantorencomplex. Na goedkeuring van de huurder, kan er toestemming worden verleend om naar het desbetreffende kantoor te gaan. Ook het aannemen van pakketten of aangetekende post is mogelijk. Met de beveiligde kluisjes in de receptie (voorzien van kaartlezers), kan de huurder van het pand later zijn/haar pakketje ophalen uit de kluis.